Αξιώσεις για Σωματικές Βλάβες: Προετοιμασία αγωγής & δικόγραφα

COURSE DESCRIPTION

Το σεμινάριο θα δώσει μία πρακτική καθοδήγηση ως προς την προετοιμασία αγωγής για σωματικές βλάβες καθώς και στην ετοιμασία των δικογράφων. Απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους δικηγόρους, καθώς και σε δικηγόρους μέτριας εμπειρίας οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω καθοδήγηση από έναν έμπειρο διδάσκοντα. Το σεμινάριο ξεκινά από τη στιγμή που έρχεται ο Ενάγοντας σε δικηγόρο και απαριθμεί το κάθε βήμα που θα πρέπει να λάβει ο δικηγόρος, σε συνεργασία με τον Ενάγοντα, ώστε να ετοιμαστεί σωστά η αγωγή και τα σχετικά δικόγραφα.

Σεμινάριο 1 Εισαγωγή ως προς το αδίκημα της αμέλειας στο Αγγλικό Κοινοδίκαιο, ιστορική αναδρομή θέσπισης του αδικήματος μέσω νομολογίας (Ανδρέας) Πρώτη επαφή με πελάτη:
  • Ποιες πληροφορίες θα πρέπει να ζητήσει ο δικηγόρος από τον Ενάγοντα και τι θα πρέπει να εξηγήσει ο δικηγόρος
  • Κατηγορίες σωματικών βλαβών (τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, ατυχήματα από ευθύνη κατόχου και ιατρική αμέλεια)
  • Κατηγορίες αποζημιώσεων (πόνος και ταλαιπωρία, απώλεια εισοδήματος, μελλοντικές ζημιές, ψυχολογικές ζημιές…)
  • Pure Nervous Shock (αποκλειστικά ψυχολογική ζημιά)
  • Τι θα χρειαστεί ο δικηγόρος για κάθε κατηγορία & τι θα πρέπει να συλλέξει ο Ενάγοντας
Read more

COURSE DETAILS

2050

SKU: TLOA-001
Sign up 3 registrations and receive 15% off.
For more registrations, get in touch with us at academy@tornaritislaw.com

Seminar 1
Duration: 2.5hrs
Start Date: 17/01/2023
Start Time: 12:00
Venue: Live Online
CPD Units: 5

The course is subject to 19% VAT which is calculated on checkout

- +

MORE INFORMATION

To learn more about this course or our online courses in general, fill in the form below.