Η Νομική Πλευρά της Πτωχευτικής Διαδικασίας: από την αίτηση πτώχευσης μέχρι και την αποκατάσταση

COURSE DESCRIPTION

Η πτωχευτική διαδικασία στην Κύπρο εφαρμόζεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα, ενώ για νομικά πρόσωπα υπάρχει η αντίστοιχη διαδικασία της εκκαθάρισης. Η πτώχευση ονομάζεται συχνά και ως διαδικασία «δεύτερης ευκαιρίας», καθώς επιτρέπει να σε φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δημιουργήσει περισσότερα χρέη από αυτά που μπορούν να αποπληρώσουν (και άρα είναι αφερέγγυα) να παραχωρήσουν όλη τη περιουσία που διαθέτουν προς όφελος των πιστωτών τους, με αντάλλαγμα την διαγραφή των χρεών τους. Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε νέους δικηγόρους και/ή δικηγόρους που δεν είχαν σχεδόν καμία επαφή με τη πτωχευτική διαδικασία. Δηλαδή, αποτελεί μία γενική και σφαιρική εξήγηση των νομικών πτυχών της πτωχευτικής διαδικασίας (δηλαδή, των διαδικασιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ενός δικηγόρου).

Ξεκινώντας από το σκοπό και τη φύση της διαδικασίας, το σεμινάριο θα εξηγήσει το κάθε δικονομικό διάβημα που ακολουθείται, και τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και η νομολογία, για την καταχώριση αίτησης πτώχευσης (είτε από τον πιστωτή είτε από τον χρεώστη) μέχρι και την αποκατάσταση του πτωχεύσαντος, αφήνοντας έξω τις διαδικασίες που κινεί σύμβουλος αφερεγγυότητας ή ο επίσημος παραλήπτης, και οι οποίες αφορούν το χρόνο κατά τον οποίο πρόσωπο βρίσκεται υπό πτώχευση (καθώς αυτές θα αποτελέσουν το αντικείμενο άλλου σεμιναρίου).

Read more

COURSE DETAILS

50

SKU: TLOA-002
Sign up 3 registrations and receive 15% off.
For more registrations, get in touch with us at academy@tornaritislaw.com

Seminars: 1
Duration: 2.5/3hrs
Start Date:
—————
Venue: Live Online
CPD Units: 2.5
Phone: +357 22 456 056
Email: academy@tornaritislaw.com

The course is subject to 19% VAT which is calculated on checkout

299 in stock

- +

MORE INFORMATION

To learn more about this course or our online courses in general, fill in the form below.