ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

Кипрское Гражданство
December 13, 2016
Investing in Cyprus – Cultivation and Production of Medicinal Cannabis
January 8, 2018
Show all

ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Δικηγορική Εταιρεία Τορναρίτης έχει διοριστεί από την SNS Advisory, ένα ηγέτη στη βιομηχανία παροχής υπηρεσιών συμβουλών και επεξεργασίας στον Τομέα της Υγείας στο Ιράν, όπως παρέχει εκπροσώπηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια επεξεργασίας μιας δημόσιας προσφοράς του Ιρανικού Υπουργείου Υγείας και Ιατρικής Εκπαίδευσης, η οποία θα λάβει χώρα στην Κύπρο.

Συνεπώς η Δικηγορική Εταιρεία Τορναρίτης έχει συγκεντρώσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να παρέχουν συμβουλές σε δύο συγκεκριμένους τομείς: εν γένει νομική συμβουλή σε νομικά και εταιρικά θέματα του Κυπριακού Δικαίου και νομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του συνόλου της διαδικασίας από την έναρξη της προκήρυξης μέχρι και την τελική ανάθεση του διαγωνισμού με βάση το σχετικό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων.

Το Υπουργείο σκοπεύει στην αγορά ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τον τομέα της υγείας όπως έχουν καθοριστεί από το Heyat Omana Arzi (HOA), το μεγαλύτερο τμήμα του Υπουργείου Υγείας και Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Η Δικηγορική Εταιρεία Τορναρίτης με έδρα την Κύπρο, παρέχει σε διεθνείς πελάτες ένα εξελιγμένο, υψηλής ποιότητας προϊόν σε σημαντικές διεθνείς νομικές υπηρεσίες. Το όνομα Τορναρίτης είναι συνδεδεμένο με το Κυπριακό Δίκαιο για τα τελευταία ογδόντα χρόνια και τρεις γενιές δικηγόρων συμπεριλαμβανομένων του πρώτου Γενικού Εισαγγελέα της Κύπρου.


TORNARITIS & CO LLC
PRESS RELEASE

 

We are pleased to announce that Tornaritis Law Firm has been retained by SNS Advisory, an industry leader in the provision of consultancy and processing services in the Health Sector in Iran, to provide representation and advisory services during the processing of a public tender by the Iranian Ministry of Health and Medical Education which will be upheld in Cyprus.

Subsequently Tornaritis Law has assembled a team of experts to advise on two specific areas: general legal advice on legal and corporate issues as to Cyprus Law and legal support through the entire process from the beginning of the tender right through to the final award, as to the relevant procurement law.

The Ministry aims to buy medical machinery and equipment for the health sector as set out by the Heyat Omana Arzi (HOA), the biggest department of the Ministry of Health and Medical Education.

Cyprus based Tornaritis Law Firm provides international clients with a sophisticated, premier-quality work product in high-stakes international Legal services. Tornaritis name is connected with Cyprus Law for the last eighty years and spans through three generations of lawyers including the first Attorney General of Cyprus.